ການສະໜັບສະໜຸນ

ຢູ່ທີ່ຟູດແພນດ້າ, ພວກເຮົາມີຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ໄຣເດີ້ຂອງເຮົາຮຽນຮູ້ໄດ້ໄວ ແລະ ແກ້ໄຂປັນຫາໄດ້ງ່າຍ. ພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ມີບ່ອນດຽວ ທີ່ຈະເປັນບ່ອນລວມທຸກຄຳຖາມ, ປັນຫາແລະຂໍ້ສົງໃສ່ຕ່າງໆ. ຕໍ່ຈາກນີ້ໄປ, ພວກເຮົາຈະແນະນຳຊ່ອງທາງການສະໜັບສະໜຸນໄຣເດີ້!
ສູນຊ່ວຍເຫຼືອ ແມ່ນຄວາມສາມາດຫນຶ່ງທີ່ຢູ່ພາຍໃນແອັບ Roadrunner ເຊິ່ງຈະມີຂໍ້ມູນທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການບໍ່ວ່າຈະເປັນບັນຫາກ່ຽວກັບອຸປະກອນ, ຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ, ກະວຽກ, ການເກີດອຸປະຕິເຫດ! ຍິ່ງໄປກ່ອນນັ້ນ, ການຮຽກຮ້ອງຫຼືບັນຫາຕ່າງໆ ເຈົ້າສາມາດສົ່ງການສະເໜີໄດ້ ຜ່ານທາງສົ່ງການຄຳຮ້ອງ ພາຍໃນແອັບ. 

 “ການສະໜັບສະໜຸນ” ເປັນຊ່ອງທາງທີ່ສຳຄັນໃນການຕິດຕໍ່ຫາພະນັກງງານຂອງພວກເຮົາ ຖ້າທ່ານມີບັນຫາຕ້ອງການໃຫ້ແກ້ໄຂທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ


ນີ້ເປັນຂັ້ນຕອນການຫາຂໍ້ມູນຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງໆໃນແອັບ:

ຂັ້ນຕອນ1: ກົດເຂົ້າສະໜັບສະໜູນ

278725727_1173165260098129_8577648248834167352_n.jpg

ຂັ້ນຕອນ2: ກົດໃສ່ໝາຍ + 

278344672_275901854627979_1105303252737634021_n.jpg

ຂັ້ນຕອນ3: ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ ແລ້ວກົດສົ່ງທີ່ NOSUTIT ສີບົວ

278416175_1338249869998981_372601348665586358_n.jpg

ວິທີການກວດເບິ່ງການຕອບກັບຂອງພະນັກງານເຮົາ
 

278344672_275901854627979_1105303252737634021_n.jpg

ຂັ້ນຕອນ1: ກົດໃສ່ໝາຍ 3ຂີດ 

ຂັ້ນຕອນ2: ກົດໃສ່ ປີ້ຂອງຂ້ອຍ 

278670147_513149523737286_5700127248245287054_n.jpg

90% ຂອງຄຳຖາມ ແລະ ຂໍ້ສົງໃສ່ຂອງເຈົ້າ ແມ່ນຈະສາມາດຫາໄດ້ໃນ ການສະໜັບສະໜຸນ ຜ່ານທາງຮູ້ແບບຄຳຖາມ ທີ່ຖືກຖາມເປັນປະຈຳ ແລະ ຄອບຄຸມ. ສຳລັບປັນຫາທີ່ບໍ່ມີໃນນີ້, ກະລຸນາແຈ້ງມາໂດຍການສົ່ງຄຳຮ້ອງຂໍໄປທີ່ ການສະ ໜັບສະໜຸນ.

 

ບັນຫາທີ່ສຸກເສີນເຊັ່ນ ການເກີດອຸປະຕິເຫດຕ່າງໆ ແມ່ນຈະຖືກຕອບສະຫນອງກັບພາຍໃນ 30 ນາທີ, ສ່ວນປັນຫາຕ່າງໆ ແມ່ນຈະຖືກຕອບກັນພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງຂອງໂມງລັດຖະການ.

 ຂັ້ນຕອນການເລີ່ມວຽກ
 

ຂັ້ນຕອນການເລີ່ມວຽກ.JPG

ການຈອງກະເຮັດວຽກຂອງໄຣເດີ້ແຕ່ລະແບັດຈະແຕກຕ່າງກັນ 

258864263_3201172656772211_2742130098299508036_n.png
blank white space.PNG