ຫ້ອງການຂອງເຮົາ

ສະບາຍດີ! ທີ່ຢູ່ຫ້ອງການຂອງພວກເຮົາຢູ່ທາງລຸ່ມນີ້. ເຊິ່ງຖ້າໃຜສົນໃຈເປັນໄຣເດີ້ຂອງພວກເຮົາ ສາມາດເຂົ້າມາພົວພັນໄດ້ທີ່ຫ້ອງການ, ເພື່ອສະໝັກ, ຮັບເອົາອຸປະກອນ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກຸ່ມຂອງໄຣເດີ້ຟູດແພນດ້າ. 

     

     

 • ວຽງຈັນ: ເລກທີ 01 ຕະຫຼາດທົ່ງຂັນຄຳ ຖະໜົນ ອາຊຽນ (T2) ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ 01000​. ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມ ຫລື ຂໍ້ສົງໄສສາມາດຕິດຕໍ່ພະນັກງານໄດ້ທີ່ເບີ 021222456

 • ປາກເຊ: ຖະໜົນເລກທີ 13 ໃຕ້, ບ້ານ ທ່າຫລວງ, ເມືອງປາກເຊ, ແຂວງຈຳປາສັກ (ຂ້າງທະນາຄານລາວ-ຝຣັ່ງ). ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມ ຫລື ຂໍ້ສົງໄສສາມາດຕິດຕໍ່ພະນັກງານໄດ້ທີ່ເບີ 0305451855

 • ສະຫວັນນະເຂດ: ບ້ານ ລັດຕະນະລັງສີເໜືອ, ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ (ຂ້າງຮ້ານຊີ້ນດາດລະບຽງນາ), ຖະໜົນສຸດທະນູ, ໜ່ວຍ 25, ເຮືອນເລກທີ 318. ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມ ຫລື ຂໍ້ສົງໄສສາມາດຕິດຕໍ່ພະນັກງານໄດ້ທີ່ເບີ 0305988548

 • ຫລວງພະບາງ: ບ້ານວິຊຸນ ເມືອງ ຫລວງພະບາງ ແຂວງຫລວງພະບາງ ຖະຫນົນ ວິຊຸນນະລາດ. ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມ ຫລື ຂໍ້ສົງໄສສາມາດຕິດຕໍ່ພະນັກງານໄດ້ທີ່ເບີ 0305053073

 • ໄຊຍະບູລີ:ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມ ຫລື ຂໍ້ສົງໄສສາມາດຕິດຕໍ່ພະນັກງານໄດ້ທີ່ເບີ 030 9838715 ຫຼື ສາມາດເຂົ້າມາສະໝັກໄດ້ທີ່ຫ້ອງການຂອງພວກເຮົາ. ບ້ານຖີ່ນ, ເມືອງໄຊຍະບູລີ ແຂວງໄຍະບູລີ, ຕັ້ງຢູ່ກົງກັນຂ້າມກັບໂຮງຮຽນ ການເມືອງ ການປົກຄອງ

 • ອຸດົມໄຊ:ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມ ຫລື ຂໍ້ສົງໄສສາມາດຕິດຕໍ່ພະນັກງານໄດ້ທີ່ເບີ 030 5053073 ຫຼື ສາມາດເຂົ້າມາສະໝັກໄດ້ທີ່ຫ້ອງການຂອງພວກເຮົາ. ທີ່ຢູ່: ເຮືອນເລກທີ່ 151, ຫນ່ວຍ 8, ບ້ານ ເຈງ , ເມືອງ ໄຊ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ.

 • ຊຽງຂວາງ:ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມ ຫລື ຂໍ້ສົງໄສສາມາດຕິດຕໍ່ພະນັກງານໄດ້ທີ່ເບີ 0305202401 ຫຼື ສາມາດເຂົ້າມາສະໝັກໄດ້ທີ່ຫ້ອງການຂອງພວກເຮົາ ບ້ານໂພນງາມໃຕ້ ເມືອງແປກ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ

 • ອັດຕະປື:ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມ ຫລື ຂໍ້ສົງໄສສາມາດຕິດຕໍ່ພະນັກງານໄດ້ທີ່ເບີ 030 9077977 ຫຼື ສາມາດເຂົ້າມາສະໝັກໄດ້ທີ່ຫ້ອງການຂອງພວກເຮົາ ສະຖານທີ່ ຕັ້ງບໍລິສັດ ບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງ ຫນ່ວຍ 12 ເມືອງ ສະມັກຄີໄຊ ແຂວງ ອັດຕະປື

 • ເຊກອງ:ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມ ຫລື ຂໍ້ສົງໄສສາມາດຕິດຕໍ່ພະນັກງານໄດ້ທີ່ເບີ 0309334670 ຫຼື ສາມາດເຂົ້າມາສະໝັກໄດ້ທີ່ຫ້ອງການຂອງພວກເຮົາຕັ້ງຢູ່: ໜ່ວຍ 2, ບ້ານໃໝ່ຫົວເມືອງ, ເມືອງ ລະມາມ, ແຂວງ ເຊກອງ

 • ສາລະວັນ:ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມ ຫລື ຂໍ້ສົງໄສສາມາດຕິດຕໍ່ພະນັກງານໄດ້ທີ່ເບີ 0309334884 ຫຼື ສາມາດເຂົ້າມາສະໝັກໄດ້ທີ່ຫ້ອງການຂອງພວກເຮົາຕັ້ງຢູ່: ບ້ານນາເຫລັກ ເມືອງສາລະວັນ ແຂວງສາລະວັນ.

 • ຄຳມ່ວນ:ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມ ຫລື ຂໍ້ສົງໄສສາມາດຕິດຕໍ່ພະນັກງານໄດ້ທີ່ເບີ 030 5138031 ຫຼື ສາມາດເຂົ້າມາສະໝັກໄດ້ທີ່ຫ້ອງການຂອງພວກເຮົາ. ເຮືອນເລກທີ 330, ໜ່ວຍ 13 ບ້ານ ວຽງວິໄລ, ເມືອງທ່າແຂກ, ແຂວງຄຳມ່ວນ.

 • ບໍລິຄຳໄຊ:ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມ ຫລື ຂໍ້ສົງໄສສາມາດຕິດຕໍ່ພະນັກງານໄດ້ທີ່ເບີ 030 5202391 ຫຼື ສາມາດເຂົ້າມາສະໝັກໄດ້ທີ່ຫ້ອງການຂອງພວກເຮົາຢູ່ ບ້ານ ໂພໄຊ, ເມືອງ ປາກຊັນ, ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ (ກົງກັນຂ້າມກັບຮ້ານດາດພັນ).

 • ແຂວງວຽງຈັນ:ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມ ຫລື ຂໍ້ສົງໄສສາມາດຕິດຕໍ່ພະນັກງານໄດ້ທີ່ເບີ 030 4425849 ຫຼື ສາມາດເຂົ້າມາສະໝັກໄດ້ທີ່ຫ້ອງການຂອງພວກເຮົາ. ບ້ານ ໂພນໝີເໜືອ ເມືອງວຽງຄຳ ແຂວງວຽງຈັນ

 • ຊຽງຂວາງ:ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມ ຫລື ຂໍ້ສົງໄສສາມາດຕິດຕໍ່ພະນັກງານໄດ້ທີ່ເບີ 0305202401 ຫຼື ສາມາດເຂົ້າມາສະໝັກໄດ້ທີ່ຫ້ອງການຂອງພວກເຮົາ ບ້ານໂພນງາມໃຕ້ ເມືອງແປກ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ

 • ຫຼວງນ້ຳທາ:ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມ ຫລື ຂໍ້ສົງໄສສາມາດຕິດຕໍ່ພະນັກງານໄດ້ທີ່ເບີ 030 9261986 ຫຼື ສາມາດເຂົ້າມາສະໝັກໄດ້ທີ່ຫ້ອງການຂອງພວກເຮົາ. ບ້ານ ອຸດົມສິນ ເມືອງຫຼວງນ້ຳທາ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ

 • ບໍແກ້ວ:ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມ ຫລື ຂໍ້ສົງໄສສາມາດຕິດຕໍ່ພະນັກງານໄດ້ທີ່ເບີ 020 9956 0003 ຫຼື ສາມາດເຂົ້າມາສະໝັກໄດ້ທີ່ຫ້ອງການຂອງພວກເຮົາຢູ່ ບ້ານຫ້ວຍຊາຍເໜືອ (ຄ້ອຍເທວະດາ) ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

 • ຫົວພັນ:ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມ ຫລື ຂໍ້ສົງໄສສາມາດຕິດຕໍ່ພະນັກງານໄດ້ທີ່ເບີ 030 5202391 ຫຼື ສາມາດເຂົ້າມາສະໝັກໄດ້ທີ່ຫ້ອງການຂອງພວກເຮົາຢູ່ ບ້ານ ນາວຽງ, ເມືອງ ຊຳເໜືອ, ແຂວງ ຫົວພັນ.

 • ອັດຕະປື:ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມ ຫລື ຂໍ້ສົງໄສສາມາດຕິດຕໍ່ພະນັກງານໄດ້ທີ່ເບີ 030 9077977 ຫຼື ສາມາດເຂົ້າມາສະໝັກໄດ້ທີ່ຫ້ອງການຂອງພວກເຮົາ ສະຖານທີ່ ຕັ້ງບໍລິສັດ ບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງ ຫນ່ວຍ 12 ເມືອງ ສະມັກຄີໄຊ ແຂວງ ອັດຕະປື

 • ຜົ້ງສາລີ:ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມ ຫລື ຂໍ້ສົງໄສສາມາດຕິດຕໍ່ພະນັກງານໄດ້ທີ່ເບີ 020 ຫຼື ສາມາດເຂົ້າມາສະໝັກໄດ້ທີ່ຫ້ອງການຂອງພວກເຮົາຢູ່ ເມືອງບຸນເໜືອແຂວງຜົ້ງສາລີ

 • ໄຊສົມບູນ:ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມ ຫລື ຂໍ້ສົງໄສສາມາດຕິດຕໍ່ພະນັກງານໄດ້ທີ່ເບີ 02052851746 ຫຼື ສາມາດເຂົ້າມາສະໝັກໄດ້ທີ່ຫ້ອງການຂອງພວກເຮົາຢູ່ ເຮືອນເລກ 9 ໜ່ວຍ 9 ບ້ານຜາສະງົບ ເມືອງ ອະນຸວົງ ແຂວງ ໄຊສົມບູນ.

 • ສາລະວັນ:ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມ ຫລື ຂໍ້ສົງໄສສາມາດຕິດຕໍ່ພະນັກງານໄດ້ທີ່ເບີ 0309334884 ຫຼື ສາມາດເຂົ້າມາສະໝັກໄດ້ທີ່ຫ້ອງການຂອງພວກເຮົາຕັ້ງຢູ່: ບ້ານນາເຫລັກ ເມືອງສາລະວັນ ແຂວງສາລະວັນ.

     ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ຄອບຄົວ foodpanda! ເພື່ອສະໝັກເປັນໄຣເດີ້, ກະລຸນາມາພົວພັນທີ່ຫ້ອງການຂອງພວກເຮົາແຕ່ວັນຈັນເຖິງວັນສຸກ, 8:30 ໂມງເຊົ້າຈົນເຖິງ 5:30 ໂມງແລງ (ສະເພາະວຽງຈັນ: ວັນເສົາ ແລະ ອາທິດ 8:30 ໂມງເຊົ້າ - 5:30 ໂມງແລງ).