Foodpanda -- APAC -- Rider Loyalty Programme visuals - FGD-113919-02.png

ແຕ້ມສະສົມແພນດ້າ

ຈັດສົ່ງຫຼາຍ ແລະ ສະສົມຄະແນນເພື່ອປົດລັອກທຸກລະດັບ ແລະ ແລກຂອງລາງວັນທີ່ມີຈຳນວນຈຳກັດ. 

ສະບາຍດີ ແພນດ້າ !

ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ ແຕ້ມສະສົມແພນດ້າ ! ໂປຣແກມລາງວັນ
ປະຈຳເດືອນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ໄຣເດີ້ຂອງພວກເຮົາມີໂອກາດໃນການລຸ້ນຮັບບັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ສິນຄ້າທີ່ມີຫຼາກຫຼາຍ!

ແຕ້ມສະສົມແພນດ້າເຮັດວຽກແນວໃດ ?

1. ສົ່ງໄດ້ 1ອໍເດີ້, ຮັບໄປເລີຍ 1ຄະແນນ.
2. ເຮົາຈະຄິດໄລ່ແຕ້ມສະສົມ ແລະ ການຂາດວຽກທຸກໆເດືອນ.
3. ອິງຕາມພຶ້ນຖານເຫຼົ່ານີ້, ທ່ານຈະຖືກຈັດລະດັບຕາມຂັ້ນ (ມີທັງໝົດ 3ຂັ້ນ).
4. ທ່ານສາມາດແລກຂອງລາງວັນຂອງທ່ານໄດ້ຕາມຂັ້ນ.
5. ເມື່ອຄົບ1ເດືອນ, ຄະແນນຈະຖືກນັບໃໝ່ທັງໝົດ.

 

SILVER NEW.png
GOLD NEW.png
PLAT NEW.png
Copy of Copy of Copy of Copy of Copy of Copy of Congratulations - 2021-10-26T112528.435.pn

ການສະສົມແຕ້ມ:

ແມ່ນທຸກໆການຈັດສົ່ງທີ່ທ່ານເຮັດ

ປົດລ໋ອກລະດັບ:

ອິງໃສ່ຂະແນນສະສົມ ແລະ ການຂາດວຽກຂອງແຕ່ລະເດືອນ.

ລາງວັນ:

ສາມາດແລກລາງວັນໄດ້ຕາມລະດັບຂອງທ່ານ

ຄະແນນຂອງແຕ່ລະຂັ້ນ

ນີ້ແມ່ນເງື່ອນໄຂໃນການປົດລ໋ອກຂອງແຕ່ລະຂັ້ນ:

Public Announcement_VERS 1  (17).jpg

_

ຮອບວຽນປະຈຸບັນ

ໃນປັດຈຸບັນພວກເຮົາຢູ່ໃນຮອບວຽນທໍາອິດຂອງ ແຕ້ມສະສົມແພນດ້າ. (1 ເມສາ - 31 ມິຖຸນາ 2022).

ຈາກວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2022, ທຸກຄົນຈະເລີ່ມລະດັບຂັ້ນໃໝ່ ແລະ ໄດ້ຮັບການອັບເດດລະດັບຂອງທ່ານ.

 

ຄລິກທີ່ { HERE  } ເພື່ອກວດສອບແຕ້ມສະສົມ ແລະ ລະດັບຂັ້ນຂອງທ່ານ.

ການແລກເອົາຂອງລາງວັນ:

  1. ຮອບວຽນຄັ້ງທີໜຶ່ງ

ເລີ່ມວັນທີ: 1 ເມສາ - 30 ມີຖຸນາ 2022

ລາງວັນ: ບັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ສິນຄ້າທີ່ນ້າສົນໃຈອຶ່ນໆ

 

ຄິກ Link ນີ້ເພື່ອກວດເບິ່ງຄະແນນ ແລະ ລະດັບຂອງທ່ານ.

2. ຮອບວຽນຄັ້ງທີສອງ

ເລີ່ມວັນທີ: 01 ກໍລະກົດ - 31 ທັນວາ 2022

ລາງວັນ: ບັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ສິນຄ້າທີ່ໜ້າສົນໃຈອຶ່ນໆ


ຄິກ Link ນີ້ເພື່ອກວດເບິ່ງຄະແນນ ແລະ ລະດັບຂອງທ່ານ.

ລາງວັນປະຈຳເດືອນ:

ທ່ານສາມາດແລກປ່ຽນລາງວັນທັງໝົດພາຍໃຕ້ລະດັບຂອງທ່ານ.

ຄິກ { here } ເພື່ອກວດເບິ່ງຂອງລາງວັນແຕ່ລະຂັ້ນ.

Public Announcement_VERS 1  (3).png

ຄຳຖາມທີ່ພົບເລື້ອຍໆ

1 ແຕ້ມສະສົມແພນດ້າເຮັດວຽກແນວໃດ ?

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບ 1 ຄະແນນ  ສໍາລັບທຸກໆການຈັດສົ່ງທີ່ທ່ານສົ່ງສຳເລັດ. ຄະແນນຂອງທ່ານຈະຖືກນັບທຸກໆເດືອນ ແລະ ປະກາດໃຫ້ທ່ານຮູ້ຜ່ານທາງອີເມລ໌ ແລະ ແອັບ ເຮັດວຽກຂອງທ່ານ.

2 ຂ້ອຍຕ້ອງເຮັດແນວໃດເພື່ອອັບລະດັບຂັ້ນຂອງຂ້ອຍ ?

ທ່ານຕ້ອງຈັດສົ່ງໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນເພື່ອສະສົມຄະແນນຂອງທ່ານ ແລະ ບໍ່ຂາດກະເຮັດວຽກ.

3 ໄລຍະເວລາໃນການຈັດອັນດັບ ? 

ລະດັບຂອງທ່ານຈະຖືກຈັດອັນດັບທຸກໆ 6 ເດືອນ ແລະ ຄະແນນກໍ່ສາມາດໄຊ້ໄດ້ຈົນຄົບ 6 ເດືອນ,​ ຫຼັງຈາກ 6 ເດືອນຄະແນນຂອງທ່ານຈະຖືກນັບຄືນໃໝ່ໝົດ.

4 ລະດັບຈະເປັນແນວໃດເມື່ອຈົບ 6 ເດືອນ ? 

ເມື່ອຈົບ 6 ເດືອນລະດັບຂອງທ່ານຈະຖືກປັບມາເປັນ ເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ ຄືເກົ່າ ແລ້ວ ເລີ່ມນັບຄະແນນຂອງ ໄຕມາດຕໍ່ໄປໃໝ່.

5 ຂ້ອຍຈະຮູ້ລະດັບຂັ້ນຂອງຂ້ອຍໄດ້ແນວໃດ ? 

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການອັບເດດລະດັບຂອງທ່ານທຸກໆເດືອນ (ອາທິດທຳອິດຂອງເດືອນທັກມາ) ຜ່ານທາງອີເມວ ຫຼື ແອັບເຮັດວຽກຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງລະດັບຂັ້ນຂອງທ່ານໄດ້. ຄລິກທີ່ນີ້ [ HERE ]

6 ລະບົບ ແຕ້ມສະສົມຈະປ່ຽນແປງໄປແນວໃດ ? 

ແມ່ນແລ້ວ! ລະບົບ ແຕ້ມສະສົມ ອາດຈະມີການປ່ຽນແປງ. ພວກເຮົາຈະເພີ່ມແລະປັບປ່ຽນຕາມຮອບວຽນ ແລະປ່ຽນລະບົບນັບແຕ້ມເປັນຊ່ວງເວລາ.

7 ດົນປານໃດຂ້ອຍຈຶ່ງສາມາດແລກຂອງລາງວັນໄດ້ ? 

ທ່ານຕ້ອງແລກຂອງລາງວັນຂອງທ່ານ ພາຍໃນ 6 ເດືອນ, ຖ້າທ່ານບໍ່ແລກທ່ານຈະສູນເສຍຄະແນນດັ່ງກ່ວາເມື່ອເວລາຈົບໄຕມາດ.

8 ສາມາດແລກລາງວັນໄດ້ຈັກຢ່າງ?

ທ່ານສາມາດແລກຂອງລາງວັນໄດ້ຕາມຄະແນນສະສົມທີ່ທ່ານມີ.

9 ຂ້ອຍສາມາດແລກລາງວັນຊ້ຳກັນໄດ້ບໍ່ ? 

ທ່ານສາມາດແລກໄດ້ຕາມໃຈ ແລະ ຕາມຄະແນນທີ່ທ່ານມີຢູ່.

10 ຂ້ອຍຕ້ອງສະສົມຈັກແຕ້ມຈື່ງສາມາດແລກໄດ້? 

ທ່ານຕ້ອງສະສົມແຕ້ມຢ່າງຕ່ຳ 276 ແຕ້ມຈື່ງສາມາດແລກຂອງລາງວັນໄດ້