ຊ່ອງທາງການຊຳລະເງິນຂອງໄຣເດີ້ສົ່ງຄືນບໍລິສັດ

ໄຣ້ເດີ້ສາມາດຊຳລະເງິນໃຫ້ບໍລິສັດຜ່ານທາງ QR code ໄຣເດີ້ ທີ່ທາງບໍລິສັດເຮັດໃຫ້ເທົ່ານັ້ນ ລະບົບຈຶ່ງຈະຕັດເງິນອັດຕະໂນມັດ

275578490_478900140620660_2048137224297962576_n.png
275513413_5041769232569974_2811780393828494526_n.jpg