ຂໍ້ສະເໜີພິເສດຈາກຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດທີ່ມອບໃຫ້ກັບໄຣເດີ້ ຟູດແພນດ້າ

Experiment
Bloody Mary Cocktail

ສຸຂະພາບ

ເຄື່ອງດື່ມ

Signal.png
44185909_1945483912184878_2528431351481237504_o_edited.jpg

ອາຫານ

219538862_1983651428470517_1242120450959602098_n.jpg

ພາຫະນະ

ອິນເຕີເນັດ