Artboard-27.jpg
1 (2).jpg

ກົດລະບຽບໃນການເຮັດວຽກ

ເງີນລາຍໄດ້ຂອງໄຣເດີ້

2 (1).jpg

ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຂອງໄຣເດີ້

3 (2).jpg
71-719789_pink-question-mark-icon-pbj-management-logo-hd.png

ການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ແກ່ໄຣເດີ້

ຄຳຖາມທີ່ພົບເລື້ອຍໆ

ທຸກຄຳຖາມຂອງທ່ານມີຄຳຕອບ?

ທຸກຄຳຖາມຂອງທ່ານມີຄຳຕອບ!

group3.jpg

ຝຶກອົບຮົມການເປັນໄຣເດີ້

ສຳລັບນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ  ເມືອງຕ່າງໆທີ່ຟູດແພນດ້າໃຫ້ບໍລິການ

Copy of ช่องทางการแจ้งปัญหาต่างๆ (2).png
huyy.JPG

ຈຸດ Hotspot

ແອັບເຮັດວຽກຂອງໄຣເດີ້

Payment Method

ຊ່ອງທາງການຊຳລະເງິນ

ຈຸດທີ່ມີການສັ່ງຊື້ສູງ